AG/OG Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri

Enerji Nakil Hatları


Havai Hat Proje/Taahhüt

Üretilecek ya da tüketilecek enerjinin enterkonnekte şebeke sistemine bağlanabilmesi için swallow, raven, pigeon, hawk gibi Alüminyum-Çelik alaşımlı iletkenlerin kullanılarak tasarlanan projelerdir.

Uzun mesafelerde daha düşük maliyetli enerji iletimi için tercih edilen havai hatlar ilgili dağıtım şirketi tarafından verilmiş olan enerji müsaadesi / çağrı mektubu kılavuz alınarak coğrafi şartlarda değerlendirilerek beton ve demir direk kullanılarak projelendirilmektedir. Teknik olarak hatalı yapılan havai hatlı enerji nakil hattı projeleri müşteri ve uygulamacıya zaman ve maliyet kayıpları yaratmaktadır. Bu konuda ihtiyaç duyulan veriler ve mühendislik bakışı ihmal edilmemelidir.


Yeraltı Kablo

Üretilecek ya da tüketilecek enerjinin enterkonnekte şebeke sistemine bağlanabilmesi için XLPE zırhlı kablolar kullanılarak tasarlanan projelerdir. Havai hatlara nazaran daha kısa mesafelerde enerji iletimi için tercih edilen yeraltı kablo ile iletim ve dağıtım ilgili dağıtım şirketi tarafından verilmiş olan enerji müsaadesi / çağrı mektubu kılavuz alınarak toprak yapısı ve mevcut doğalgaz vb. harici hatlar dikkate alınarak projelendirilmektedir. Teknik olarak dikkatsizce ve hatalı yapılan yeraltı kablo hatları projeleri müşteri ve uygulamacıya zaman ve maliyet kayıpları yaratmaktadır. Bu konuda ihtiyaç duyulan veriler ve mühendislik bakışı ihmal edilmemelidir.